Laurence Becue

Orthodontie Degeyter en Logopedie Laurence Becue hebben de handen in elkaar geslagen. Er is een unieke samenwerking waarbij kinderen met afwijkende mondgewoonten en articulatieproblemen multidisciplinair worden behandeld.
Daarnaast kunt u ook bij mij terecht voor andere problematieken zoals neurogene stoornissen en leerstoornissen.
Neem vrijblijvend contact op via laurencebecue@hotmail.com of op het nummer 0478 31 15 91.
Therapie is mogelijk in de praktijk te Deinze en aan huis in regio Gent en Veurne/Westkust.

Het is ook mogelijk om online een afspraak voor een eerste consulatie vast te leggen in Deinze.

Specialisatie afwijkende mondgewoonten en articulatiestoornissen
Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, articulatie en algemene gezondheid. Mondgewoonten kunnen andere mondgewoonten uitlokken en houden elkaar in stand. Dit kan duim, vinger- en/ of speenzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tonghouding in rust, foutieve lipgewoonten, nagelbijten en afwijkend slikken zijn. Het is erg belangrijk dit afwijkend mondgedrag tijdig op te sporen en af te leren.
Een logopedische behandeling kan het afwijkend mondgedrag modificeren en de mondmotoriek optimaliseren. Concreet kan de logopedist ondersteuning bieden bij het afleren van duimzuigen, de lip- en tongspieren versterken, een correcte slikact aanleren en articulatietherapie geven.

Hoe gaan we te werk ?
Bij een eerste kennismaking starten we met een intakegesprek. Hierbij krijgt u alle informatie over de problematiek en het verdere verloop. U krijgt dan een formulier mee voor de geneesheer- specialist. Deze zal het document ondertekenen waarna we een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren.
Tijdens het onderzoek wordt de problematiek aan de hand van testen in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden nadien besproken met de patiënt, de ouders en de orthodontist.
Indien het aangewezen is om logopedische therapie op te starten, maakt de orthodontist een voorschrift voor therapie op. Alle ingevulde documenten worden dan verzameld en naar de betreffende mutualiteit verzonden. De adviserend geneesheer beslist of de terugbetaling al dan niet goedgekeurd wordt. We kunnen dan ook van start gaan met de behandeling.
Een intense samenwerking met de ouders is van cruciaal belang. We informeren u dan ook na elke therapie. Verder is ook een goede samenwerking tussen orthodontist en logopedist van groot belang om de behandeling met succes te laten verlopen.